MAATREGELEN TEGEN CORONA

Beste klant,

In het kader van de aan ons opgelegde maatregelen door de overheid
en ter bescherming van u en onze medewerkers, is er beslist om
van zaterdag 21 maart 2020 t.e.m. zondag 5 april 2020 de garage te sluiten.
Wij trachten hiermee ons steentje bij te dragen aan de inperking
van het Corona-virus en rekenen in deze moeilijke periode
op uw begrip voor deze tijdelijke maatregel.

Dit betekent dat al onze activiteiten (verkoop, naverkoop en carrosserie)
vanaf maandag 23 maart 2020 volledig gestopt worden tot en met 5 april 2020
Klanten met een bestaande afspraak in deze periode zullen we persoonlijk
contacteren om deze te verplaatsen.

Voor dringende zaken/pannes (geen onderhoudswerkzaamheden) kan u ons bereiken
op ons telefoonnummer 03 313 95 46
We rekenen hierbij op uw burgerzin om geen misbruik te maken van deze noodoplossing.

Zodra we zicht hebben wanneer we onze activiteiten gedeeltelijk of volledig
terug mogen opnemen, zullen wij hiervoor de nodige communicatie
verstrekken via onze standaardkanalen.

We hopen dat deze situatie snel gunstig evolueert
en wensen iedereen een goede gezondheid toe.

Tot snel

Team Garage Stoffelen